Majestic Million

我们发现引用子网最多的一百万个域

从全世界最大的商业化反向链接数据库免费搜索和下载排名前一百万的网站。

想要更多大数据?

委托定制 Majestic 分析报告

去看看

位置 +/- 顶级域名 顶级域名排名 引用子网 引用 IP
42,949 296 king-wifi.win
.win 1 2,449
9
3,003
2
43,073 67 manchesterclopedia.win
.win 2 2,444
20
3,014
7
43,377 374 imoodle.win
.win 3 2,434
30
3,013
15
43,760 403 italentos.win
.win 4 2,421
30
2,985
9
44,422 368 spinalhub.win
.win 5 2,401
31
2,982
13
45,364 46 kikipedia.win
.win 6 2,369
18
2,892
4
46,443 98 botdb.win
.win 7 2,336
15
2,889
5
47,143 376 pattern-wiki.win
.win 8 2,314
27
2,847
10
49,784 374 fakenews.win
.win 9 2,240
4
2,744
4
51,697 29 wikidot.win
.win 10 2,189
15
2,668
9
67,340 613 bookmark4you.win
.win 11 1,875
22
2,307
28
67,830 227 lovebookmark.win
.win 12 1,867
8
2,301
5
70,414 669 linkvault.win
.win 13 1,825
20
2,214
8
72,337 5 bizsugar.win
.win 14 1,797
10
2,182
1
72,608 765 gpsites.win
.win 15 1,793
20
2,148
8
73,499 127 xypid.win
.win 16 1,781
8
2,161
4
75,130 2,001 freebookmarkstore.win
.win 17 1,759
34
2,124
27
76,097 246 ondashboard.win
.win 18 1,747
6
2,126
76,266 954 justbookmark.win
.win 19 1,745
21
2,112
14
76,657 328 saveyoursite.win
.win 20 1,740
13
2,108
3
77,421 726 easybookmark.win
.win 21 1,731
19
2,094
15
78,890 426 bookmarking.win
.win 22 1,712
15
2,063
2
79,605 1,106 bookmarkspot.win
.win 23 1,703
23
2,045
21
83,054 1,129 socialbookmarknew.win
.win 24 1,661
4
1,998
3
200,328 6,276 olgaanatolyevna.win
.win 25 914
16
1,047
15
200,940 3,352 newswire.win
.win 26 912
5
1,013
10
201,527 3,101 bookme.win
.win 27 910
4
1,017
8
290,450 20,882 ufabet.win
.win 28 706
41
776
52
301,259 6,039 noreferer.win
.win 29 686
5
823
320,301 1,329 nikolic.win
.win 30 655
3
861
3
320,741 1,193 bookmark-xray.win
.win 31 655
7
723
5
325,255 4,040 echobookmarks.win
.win 32 648
1
725
2
326,605 6,566 red-bookmarks.win
.win 33 646
5
719
4
334,763 1,108 yankee-bookmarkings.win
.win 34 634
6
705
1
334,837 349 list-bookmarks.win
.win 35 634
4
697
4
336,920 262 seo-bookmarks.win
.win 36 631
4
700
1
337,576 913 alphabookmarks.win
.win 37 630
3
700
2
344,010 760 bestbookmarks.win
.win 38 621
5
700
3
344,059 9,608 rankbookmarkings.win
.win 39 621
9
695
4
344,089 729 bookmark-tango.win
.win 40 621
3
692
2
344,186 38 golf-bookmarks.win
.win 41 621
4
679
6
344,940 1,462 bookmarkingvictor.win
.win 42 620
6
680
3
345,567 1,471 jelly-bookmarks.win
.win 43 619
2
690
1
345,653 1,488 oscarbookmarks.win
.win 44 619
2
680
2
346,273 1,435 stealth-bookmark.win
.win 45 618
2
694
5
347,020 10,374 bookmarking-planet.win
.win 46 617
10
692
8
349,396 3,039 pawn-bookmarks.win
.win 47 614 679
3
350,161 5 hotel-bookmarkings.win
.win 48 613
4
682
3
350,970 1,543 toro-bookmarks.win
.win 49 612
2
679
3
351,063 833 kilobookmarks.win
.win 50 612
3
668
2
351,643 3,105 foxtrot-bookmarks.win
.win 51 611 691
2
354,002 4,636 deltabookmarks.win
.win 52 608
2
680
2
354,067 4,621 classifiedads.win
.win 53 608
2
672
2
354,815 7,745 active-bookmarks.win
.win 54 607
6
679
5
354,860 2,971 ready-bookmarks.win
.win 55 607
8
673
4
355,710 1,572 bookmarkingtraffic.win
.win 56 606
2
662
4
357,252 557 save-bookmarks.win
.win 57 604
5
670
1
358,659 928 bookmarking-jet.win
.win 58 602
3
677
2
359,551 4,707 bookmarks4all.win
.win 59 601
2
666
2
360,201 824 first-bookmarkings.win
.win 60 600
3
685
6
360,296 5,502 bravobookmarks.win
.win 61 600
3
673
1
362,044 5,671 social-bookmarkings.win
.win 62 598
3
664
1
362,476 3,302 hex.win
.win 63 597
8
746
2
362,780 2,418 fastbookmarks.win
.win 64 597
7
674
5
363,669 3,399 runway-bookmarks.win
.win 65 596 669
363,681 1,529 stall-bookmarks.win
.win 66 596
6
668
364,484 5,847 bookmarkzoo.win
.win 67 595
3
668
3
365,329 7,532 lima-bookmarkings.win
.win 68 594
5
666
6
366,188 3,510 blaze-bookmarks.win
.win 69 593 663
3
366,220 1,732 unitedbookmarkings.win
.win 70 593
2
660
3
367,051 1,774 pure-bookmark.win
.win 71 592
2
659
1
367,079 10,683 bookmark-url.win
.win 72 592
9
656
6
367,226 2,572 mp3toys4.win
.win 73 592
1
635
1
367,823 3,299 bookmarking-maze.win
.win 74 591
8
663
1
368,584 10,852 a1bookmarks.win
.win 75 590
9
671
8
368,593 3 bookmark-zulu.win
.win 76 590
4
670
3
369,485 8,378 logo-bookmarks.win
.win 77 589
6
662
3
369,512 9,962 web-bookmarks.win
.win 78 589
8
659
2
370,411 5,947 wall-bookmarkings.win
.win 79 588
3
654
5
370,429 6,785 bookmarking-online.win
.win 80 588
4
652
3
371,274 2,584 sierrabookmarking.win
.win 81 587
1
658
2
372,119 5,972 romeo-bookmarks.win
.win 82 586
3
659
372,195 6,840 easybookmarkings.win
.win 83 586
4
651
3
373,021 928 coast-bookmarks.win
.win 84 585
3
656
3
373,991 7,554 bookmarkidea.win
.win 85 584
13
648
7
374,895 4,149 charliebookmarks.win
.win 86 583
9
644
10
375,417 5,784 firefaucet.win
.win 87 582
11
701
5
376,161 3,602 erictech.win
.win 88 581 749
4
376,466 180 beacon-bookmarks.win
.win 89 581
4
660
5
376,598 202 nav-bookmarks.win
.win 90 581
4
648
1
377,422 2,811 joint-bookmarks.win
.win 91 580
1
654
1
377,501 6,229 play-bookmarks.win
.win 92 580
3
647
2
378,483 2,811 novabookmarks.win
.win 93 579
1
638
1
379,174 2,791 paste-bookmarks.win
.win 94 578
1
652
1
381,005 6,236 booknose.win
.win 95 576
3
638
2
381,786 9,716 normalbookmarks.win
.win 96 575
7
646
9
381,831 5,373 bookmarking-fox.win
.win 97 575
2
641
2
382,044 302 tr4.win
.win 98 575
4
622
384,555 4,649 strobe-bookmarks.win
.win 99 572
1
625
5
387,204 1,254 third-bookmarks.win
.win 100 569
3
637
1
1 2 3 4 >

使用在31 May 2020 08:35 GMT建立的最新索引数据在01 Jun 2020生成的前一百万个根域列表