Majestic Million

我们发现引用子网最多的一百万个域

从全世界最大的商业化反向链接数据库免费搜索和下载排名前一百万的网站。

想要更多大数据?

委托定制 Majestic 分析报告

去看看

位置 +/- 顶级域名 顶级域名排名 引用子网 引用 IP
4,391 10 mee.gov.cn
.cn 201 10,624
156
24,295
273
4,422 21 moh.gov.cn
.cn 202 10,581
115
19,534
252
4,453 6 forestry.gov.cn
.cn 203 10,539
154
27,808
312
4,473 41 nbd.com.cn
.cn 204 10,513
84
19,030
221
4,475 3 scio.gov.cn
.cn 205 10,510
147
25,231
430
4,477 4 mot.gov.cn
.cn 206 10,509
141
25,476
282
4,484 61 gansudaily.com.cn
.cn 207 10,505
217
20,681
556
4,507 2 caac.gov.cn
.cn 208 10,479
125
25,390
282
4,519 30 metinfo.cn
.cn 209 10,464
80
16,847
136
4,565 30 hd315.gov.cn
.cn 210 10,395
169
21,713
314
4,578 11 zhb.gov.cn
.cn 211 10,372
118
18,549
236
4,581 54 taiwan.cn
.cn 212 10,368
211
23,690
538
4,595 4 chinalaw.gov.cn
.cn 213 10,349
126
23,185
300
4,603 17 hxb.com.cn
.cn 214 10,339
153
21,087
493
4,605 20 wjx.cn
.cn 215 10,338
157
21,525
312
4,646 10 jinghua.cn
.cn 216 10,276
125
18,216
267
4,647 10 hit.edu.cn
.cn 217 10,276
141
16,497
221
4,677 qlwb.com.cn
.cn 218 10,231
127
19,324
290
4,714 4 guizhou.gov.cn
.cn 219 10,191
128
25,818
281
4,728 2 sz.gov.cn
.cn 220 10,174
122
17,952
221
4,736 32 familydoctor.com.cn
.cn 221 10,166
158
25,734
486
4,745 18 v.t.sina.com.cn
.cn 222 10,153
147
16,159
264
4,796 22 moc.gov.cn
.cn 223 10,097
150
19,816
286
4,797 28 enet.com.cn
.cn 224 10,096
154
16,023
253
4,812 14 ncss.org.cn
.cn 225 10,069
149
26,253
292
4,813 7 cgbchina.com.cn
.cn 226 10,069
115
21,558
447
4,828 lenovo.com.cn
.cn 227 10,054
113
18,143
283
4,831 53 ts.cn
.cn 228 10,052
188
21,185
565
4,863 33 hao.360.cn
.cn 229 10,005
159
23,825
317
4,873 41 zj.gov.cn
.cn 230 9,992
170
20,940
255
4,883 168 gxzf.gov.cn
.cn 231 9,976
339
27,525
902
4,892 26 report.12377.cn
.cn 232 9,964
156
29,376
605
4,928 2 cnpc.com.cn
.cn 233 9,919
127
16,048
204
4,930 10 nankai.edu.cn
.cn 234 9,916
136
16,529
270
4,935 1 buaa.edu.cn
.cn 235 9,908
128
16,006
190
4,943 3 ecnu.edu.cn
.cn 236 9,899
130
16,355
229
4,950 8 nea.gov.cn
.cn 237 9,890
141
21,658
277
4,957 7 ln.gov.cn
.cn 238 9,884
139
25,796
325
4,973 1 gome.com.cn
.cn 239 9,863
126
18,732
360
4,985 5 66law.cn
.cn 240 9,847
123
18,960
326
4,992 2 phpcms.cn
.cn 241 9,840
126
16,628
459
5,026 44 kuwo.cn
.cn 242 9,797
182
19,615
378
5,042 9 guancha.cn
.cn 243 9,767
146
19,133
541
5,079 14 scu.edu.cn
.cn 244 9,719
122
15,749
213
5,087 11 ss.knet.cn
.cn 245 9,708
124
19,557
316
5,096 31 audit.gov.cn
.cn 246 9,699
95
25,940
291
5,106 31 lz13.cn
.cn 247 9,689
174
21,068
478
5,115 24 techweb.com.cn
.cn 248 9,677
97
16,485
267
5,127 11 lzu.edu.cn
.cn 249 9,667
108
15,267
238
5,131 1 cnki.com.cn
.cn 250 9,658
126
15,749
223
5,136 7 rayli.com.cn
.cn 251 9,653
117
17,629
266
5,146 31 games.sina.com.cn
.cn 252 9,644
82
22,445
192
5,160 3 tju.edu.cn
.cn 253 9,626
127
15,331
226
5,181 29 sm.cn
.cn 254 9,602
87
39,920
186
5,238 15 lnd.com.cn
.cn 255 9,530
92
17,845
253
5,256 agri.gov.cn
.cn 256 9,500
115
18,380
258
5,263 2 www.net.cn
.cn 257 9,482
129
14,468
112
5,326 5 jlu.edu.cn
.cn 258 9,408
116
15,373
207
5,372 3 sanwen8.cn
.cn 259 9,358
121
16,645
241
5,382 4 chsi.cn
.cn 260 9,343
123
22,342
251
5,419 8 szse.cn
.cn 261 9,306
110
14,616
240
5,433 17 pcgames.com.cn
.cn 262 9,288
136
17,582
297
5,436 23 agri.cn
.cn 263 9,283
90
18,292
252
5,460 16 safe.gov.cn
.cn 264 9,259
136
20,123
283
5,471 6 seu.edu.cn
.cn 265 9,234
111
15,737
203
5,496 6 cpta.com.cn
.cn 266 9,203
108
17,807
268
5,523 3 cdb.com.cn
.cn 267 9,174
114
18,848
234
5,525 6 seac.gov.cn
.cn 268 9,173
115
25,256
273
5,528 44 xmnn.cn
.cn 269 9,171
167
19,713
612
5,533 11 bit.edu.cn
.cn 270 9,164
90
15,706
239
5,536 21 legalinfo.gov.cn
.cn 271 9,162
129
17,865
227
5,592 83 k618.cn
.cn 272 9,095
208
17,977
554
5,595 45 sfda.gov.cn
.cn 273 9,090
159
16,472
290
5,626 29 122.gov.cn
.cn 274 9,059
143
22,497
446
5,661 56 ibw.cn
.cn 275 9,017
178
17,974
528
5,701 10 scs.gov.cn
.cn 276 8,977
123
21,151
223
5,714 6 gywb.cn
.cn 277 8,963
98
16,734
270
5,735 27 satcm.gov.cn
.cn 278 8,926
150
20,087
276
5,767 6 dlut.edu.cn
.cn 279 8,897
120
15,895
212
5,771 22 chinamil.com.cn
.cn 280 8,892
90
15,496
142
5,774 15 cau.edu.cn
.cn 281 8,884
103
14,961
175
5,823 15 mos.gov.cn
.cn 282 8,840
123
20,379
300
5,851 3 sxdaily.com.cn
.cn 283 8,813
104
17,467
235
5,908 9 hlj.gov.cn
.cn 284 8,754
119
22,939
267
5,968 103 nmgnews.com.cn
.cn 285 8,699
205
18,241
544
5,987 50 cb.com.cn
.cn 286 8,681
71
15,896
189
5,994 57 mnw.cn
.cn 287 8,678
62
20,193
220
5,995 75 mil.news.sina.com.cn
.cn 288 8,677
46
21,708
143
6,030 113 gog.cn
.cn 289 8,649
206
16,252
505
6,075 37 ccm.gov.cn
.cn 290 8,610
74
14,144
202
6,081 12 cqu.edu.cn
.cn 291 8,603
98
15,322
248
6,095 13 scut.edu.cn
.cn 292 8,587
102
14,320
209
6,149 29 shine.cn
.cn 293 8,540
85
12,556
109
6,174 16 csu.edu.cn
.cn 294 8,519
125
13,980
164
6,193 34 meipian.cn
.cn 295 8,495
86
17,695
289
6,284 47 pchouse.com.cn
.cn 296 8,413
156
14,149
308
6,308 5 circ.gov.cn
.cn 297 8,399
100
14,800
199
6,316 10 eeo.com.cn
.cn 298 8,392
99
13,999
222
6,330 32 fh21.com.cn
.cn 299 8,380
134
17,554
346
6,336 45 gapp.gov.cn
.cn 300 8,375
68
15,709
160
< 1 2 3 4 5
525 >

使用在26 Jan 2020 07:16 GMT建立的最新索引数据在27 Jan 2020生成的前一百万个根域列表