Majestic Million

我们发现引用子网最多的一百万个域

从全世界最大的商业化反向链接数据库免费搜索和下载排名前一百万的网站。

想要更多大数据?

委托定制 Majestic 分析报告

去看看

位置 +/- 顶级域名 顶级域名排名 引用子网 引用 IP
6,338 28 spdb.com.cn
.cn 301 8,371
129
13,217
208
6,368 4 cae.cn
.cn 302 8,346
113
19,731
260
6,376 115 jcy.gov.cn
.cn 303 8,336
212
15,863
537
6,391 29 morningpost.com.cn
.cn 304 8,326
83
14,384
167
6,403 35 njnu.edu.cn
.cn 305 8,314
84
13,474
173
6,415 20 ihep.ac.cn
.cn 306 8,305
127
11,645
160
6,441 34 poco.cn
.cn 307 8,288
135
12,780
210
6,458 14 cnipa.gov.cn
.cn 308 8,275
94
12,974
123
6,489 8 iresearch.cn
.cn 309 8,242
118
12,164
191
6,493 新入选 cn.chinadaily.com.cn
.cn 310 8,237
新入选
15,726
新入选
6,500 14 cast.org.cn
.cn 311 8,231
122
15,170
220
6,517 13 zcool.com.cn
.cn 312 8,218
92
13,459
244
6,542 6 airchina.com.cn
.cn 313 8,196
109
12,340
174
6,601 104 ccoo.cn
.cn 314 8,147
192
14,901
507
6,617 308 apple.com.cn
.cn 315 8,134
369
12,312
634
6,632 新入选 eladies.sina.com.cn
.cn 316 8,122
新入选
16,764
新入选
6,736 34 scnu.edu.cn
.cn 317 8,049
123
13,195
200
6,749 31 gfbzb.gov.cn
.cn 318 8,040
125
19,379
285
6,761 23 jnu.edu.cn
.cn 319 8,035
109
12,481
181
6,775 221 nhc.gov.cn
.cn 320 8,027
82
17,685
89
6,802 5 gzgov.gov.cn
.cn 321 8,003
98
19,798
241
6,809 29 cscse.edu.cn
.cn 322 7,991
80
13,653
141
6,849 96 zte.com.cn
.cn 323 7,957
37
12,246
115
6,894 13 jszg.edu.cn
.cn 324 7,923
96
17,456
194
6,901 34 zjaic.gov.cn
.cn 325 7,920
137
12,862
233
6,923 9 chinabidding.com.cn
.cn 326 7,901
102
13,363
184
6,934 19 cnta.gov.cn
.cn 327 7,896
117
13,919
191
6,946 120 jxcn.cn
.cn 328 7,890
192
14,619
456
6,950 11 lottery.gov.cn
.cn 329 7,888
113
17,228
305
6,987 52 xdf.cn
.cn 330 7,851
62
14,233
179
7,008 12 ccnu.edu.cn
.cn 331 7,835
91
13,474
183
7,072 58 hangzhou.gov.cn
.cn 332 7,793
58
14,233
130
7,085 3 pharmnet.com.cn
.cn 333 7,784
94
13,712
207
7,093 51 cyzone.cn
.cn 334 7,779
133
12,586
221
7,098 6 shu.edu.cn
.cn 335 7,774
102
11,738
155
7,128 26 nenu.edu.cn
.cn 336 7,751
117
13,434
191
7,143 6 xinjiang.gov.cn
.cn 337 7,738
106
19,810
236
7,171 63 liuyan.www.gov.cn
.cn 338 7,721
144
26,583
290
7,179 4 drc.gov.cn
.cn 339 7,716
101
21,121
199
7,200 11 tobacco.gov.cn
.cn 340 7,703
95
17,579
193
7,220 67 ahedu.gov.cn
.cn 341 7,692
59
16,069
116
7,224 89 mfa.gov.cn
.cn 342 7,686
160
16,383
291
7,296 136 gscn.com.cn
.cn 343 7,643
186
14,479
443
7,307 19 news365.com.cn
.cn 344 7,634
116
12,854
183
7,329 25 yunpan.cn
.cn 345 7,620
117
12,720
150
7,350 2 spp.gov.cn
.cn 346 7,603
98
13,281
155
7,389 6 spb.gov.cn
.cn 347 7,570
108
19,878
268
7,393 8 ocn.com.cn
.cn 348 7,569
109
12,211
210
7,423 27 qpic.cn
.cn 349 7,552
83
10,461
131
7,440 1 nlc.gov.cn
.cn 350 7,540
102
13,335
177
7,444 25 cnnic.net.cn
.cn 351 7,535
121
11,134
191
7,447 6 sac.gov.cn
.cn 352 7,534
98
14,285
157
7,518 19 changsha.cn
.cn 353 7,485
89
14,288
220
7,525 10 cnca.gov.cn
.cn 354 7,480
95
13,819
140
7,562 18 qingdao.gov.cn
.cn 355 7,461
80
13,972
169
7,571 71 ncac.gov.cn
.cn 356 7,456
139
15,354
235
7,582 4 suda.edu.cn
.cn 357 7,451
89
11,605
164
7,600 20 jseea.cn
.cn 358 7,439
80
14,185
157
7,613 新入选 product.pconline.com.cn
.cn 359 7,434
新入选
12,656
新入选
7,658 7 nx.gov.cn
.cn 360 7,403
98
18,527
201
7,660 6 dl.gov.cn
.cn 361 7,402
88
13,891
170
7,668 54 sach.gov.cn
.cn 362 7,396
128
17,337
229
7,672 5 suzhou.gov.cn
.cn 363 7,395
95
12,149
153
7,744 67 ustb.edu.cn
.cn 364 7,346
59
11,711
149
7,750 106 itrust.org.cn
.cn 365 7,345
160
12,858
284
7,755 20 6.cn
.cn 366 7,341
82
12,507
194
7,762 6 ynu.edu.cn
.cn 367 7,335
96
11,404
173
7,769 44 zzu.edu.cn
.cn 368 7,330
74
11,753
146
7,789 3 bandao.cn
.cn 369 7,313
102
12,419
216
7,812 14 whut.edu.cn
.cn 370 7,302
89
11,463
148
7,819 5 snnu.edu.cn
.cn 371 7,299
95
12,258
154
7,829 4 buct.edu.cn
.cn 372 7,293
94
11,514
162
7,832 100 dxy.cn
.cn 373 7,292
31
11,678
121
7,838 208 sxgov.cn
.cn 374 7,290
223
12,917
496
7,862 22 haedu.gov.cn
.cn 375 7,278
74
15,173
141
7,866 44 nwpu.edu.cn
.cn 376 7,274
121
11,634
157
7,868 17 e21.cn
.cn 377 7,273
78
14,452
118
7,883 131 iask.sina.com.cn
.cn 378 7,265
24
20,163
100
7,917 51 cqn.com.cn
.cn 379 7,244
63
13,005
83
7,933 24 chinagrain.gov.cn
.cn 380 7,235
100
17,158
205
7,936 92 hfut.edu.cn
.cn 381 7,234
143
11,092
214
7,951 12 jxedu.gov.cn
.cn 382 7,228
80
14,530
149
7,977 59 farmer.com.cn
.cn 383 7,217
58
13,883
90
7,984 26 nuaa.edu.cn
.cn 384 7,215
96
11,942
174
8,014 65 qh.gov.cn
.cn 385 7,193
122
17,990
240
8,015 6 chengdu.gov.cn
.cn 386 7,192
93
12,775
171
8,024 2 northnews.cn
.cn 387 7,188
94
11,810
180
8,042 20 efu.com.cn
.cn 388 7,180
105
12,227
227
8,111 66 wps.cn
.cn 389 7,148
123
11,916
214
8,115 58 mct.gov.cn
.cn 390 7,147
116
17,038
178
8,133 12 9game.cn
.cn 391 7,136
79
14,788
221
8,140 35 xidian.edu.cn
.cn 392 7,129
104
11,099
177
8,152 39 osta.org.cn
.cn 393 7,117
68
12,778
181
8,170 89 365jia.cn
.cn 394 7,106
141
12,192
306
8,173 116 ename.com.cn
.cn 395 7,106
21
8,823
35
8,185 18 jsj.edu.cn
.cn 396 7,099
101
12,195
187
8,194 46 cdgdc.edu.cn
.cn 397 7,093
121
13,931
213
8,195 71 shm.com.cn
.cn 398 7,093
131
12,542
307
8,221 新入选 fund.jrj.com.cn
.cn 399 7,074
新入选
10,412
新入选
8,276 29 chinapower.com.cn
.cn 400 7,038
77
11,046
141
< 1 2 3 4 5 6
525 >

使用在26 Jan 2020 07:16 GMT建立的最新索引数据在26 Jan 2020生成的前一百万个根域列表