Majestic Million 类型   每页显示结果   顶级域名 重置
全球排名 顶级域名排名 引用子网 引用 IP
31
1 ( .ly )
bit.ly
 
158,156
- 380
528,723
- 32
32
24 ( .com )
docs.google.com
 
147,648
- 269
458,843
- 288
33
1 ( .net )
sourceforge.net
 
138,533
- 360
366,059
- 836
34
25 ( .com )
googletagmanager.com
 
133,316
+ 628
386,169
+ 3,802
35
5 ( .org )
apache.org
 
130,878
- 156
322,457
+ 49
36
6 ( .org )
validator.w3.org
 
129,231
- 350
353,512
37
7 ( .org )
mozilla.org
 
127,462
- 9
352,650
+ 341
38
26 ( .com )
nytimes.com
 
125,279
- 187
371,897
- 215
39
27 ( .com )
github.com
 
122,163
- 29
358,496
- 371
40
1 ( .uk )
bbc.co.uk
 
121,148
- 205
351,238
- 328
< 1 2 3 4 5 6
100000 >

登录或注册后下载此页面的数据

使用在28 May 2016 15:10 GMT建立的最新索引数据在29 May 2016生成的前一百万个根域列表


反馈


您有什么建议可以改进这个页面吗?我们将非常乐意倾听。

姓名:
电子邮件地址:
反馈意见:
我们恕不能对反馈进行回复。如需支持,请点击此处