Majestic Million

我们发现引用子网最多的一百万个域

从全世界最大的商业化反向链接数据库免费搜索和下载排名前一百万的网站。

想要更多大数据?

委托定制 Majestic 分析报告

去看看

位置 +/- 顶级域名 顶级域名排名 引用子网 引用 IP
31,640 856 hqkc.wang
.wang 1 3,166
73
4,671
140
104,013 2,129 guizu222.wang
.wang 2 1,597
31
1,934
43
125,736 11,281 fale.wang
.wang 3 1,412
101
1,640
112
136,968 2,992 tiao5.wang
.wang 4 1,329
14
1,624
18
147,020 1,955 slowalker.wang
.wang 5 1,263
5
1,401
1
174,488 3,764 51tui.wang
.wang 6 1,115
25
1,430
34
184,141 3,073 szjinxiang.wang
.wang 7 1,073
20
1,339
39
187,243 4,461 yanziwo.wang
.wang 8 1,060
26
1,343
30
205,809 11,867 3545.wang
.wang 9 993
50
1,232
68
210,765 4,076 hgsy.wang
.wang 10 978
23
1,187
29
223,808 9,759 0728.wang
.wang 11 947
32
1,174
51
245,073 17,601 amaya.wang
.wang 12 895
47
1,036
51
261,875 10,581 yigujin.wang
.wang 13 854
16
1,441
28
272,405 40,548 mibei.wang
.wang 14 831
100
924
118
312,299 4,172 ma-yun.wang
.wang 15 747
2
924
3
313,139 5,956 lpwb.wang
.wang 16 746
17
823
24
321,701 9,219 youg.wang
.wang 17 730
23
800
28
378,787 4,197 xukaibg.wang
.wang 18 643
1
779
3
384,930 10,614 heige.wang
.wang 19 635
6
884
9
402,391 1,359 mengyang.wang
.wang 20 615
5
765
1
424,977 4,158 dongmm.wang
.wang 21 592
2
879
433,727 8,670 rmjd.wang
.wang 22 584
2
797
4
447,999 6,847 dilidili.wang
.wang 23 572
1
653
2
455,516 1,048 cn15.wang
.wang 24 565
6
745
2
504,773 981 ymhere.wang
.wang 25 523
4
751
2
524,379 2,167 wixin.wang
.wang 26 509
3
560
6
542,368 30,338 zepeng.wang
.wang 27 496
27
534
30
662,362 36,711 jlong.wang
.wang 28 429
12
627
13
668,389 128,741 wj6688.wang
.wang 29 427
76
457
91
724,897 17,254 teyang.wang
.wang 30 405
9
433
13
838,664 新入选 mmtv.wang
.wang 31 368
新入选
393
新入选
870,460 19,114 dagu.wang
.wang 32 358
5
398
7
903,310 28,316 liuliangji.wang
.wang 33 348
9
425
9

使用在10 Dec 2019 22:09 GMT建立的最新索引数据在12 Dec 2019生成的前一百万个根域列表