Majestic Million

我们发现引用子网最多的一百万个域

从全世界最大的商业化反向链接数据库免费搜索和下载排名前一百万的网站。

想要更多大数据?

委托定制 Majestic 分析报告

去看看

位置 +/- 顶级域名 顶级域名排名 引用子网 引用 IP
12,443 1,376 google.com.np
.np 1 5,377
434
7,503
522
45,059 147 cen.org.np
.np 2 2,579
8
3,245
20
51,409 474 e3solution.com.np
.np 3 2,385
12
3,045
5
58,171 214 mahalaxmiornament.com.np
.np 4 2,213
5
2,815
6
60,532 181 pdrc.org.np
.np 5 2,162
3
2,756
7
61,507 456 rapporttravels.com.np
.np 6 2,143
9
2,688
2
68,585 782 human-love.org.np
.np 7 2,015
12
2,533
1
69,708 137 seew.org.np
.np 8 1,997
3
2,512
1
71,413 752 nicd.edu.np
.np 9 1,971
12
2,506
11
73,518 708 sharadasalyannepal.org.np
.np 10 1,940
9
2,434
4
79,179 348 shrc.com.np
.np 11 1,863
5
2,321
1
82,628 313 ceapred.org.np
.np 12 1,820
3
2,267
8
84,316 79 cdmathtu.edu.np
.np 13 1,800
1
2,238
6
85,834 10 harmonyspa.com.np
.np 14 1,782 2,209
7
86,307 609 intellectualcouncil.org.np
.np 15 1,777
7
2,186
16
88,496 459 karmatara.org.np
.np 16 1,752
5
2,175
2
88,685 1,375 kvhss.edu.np
.np 17 1,750
15
2,162
11
89,139 1,013 skrishna.edu.np
.np 18 1,745
11
2,193
14
91,748 459 pemc.edu.np
.np 19 1,717
5
2,099
10
95,021 438 mofald.gov.np
.np 20 1,681
3
2,077
8
95,843 4 oraldentalhome.com.np
.np 21 1,673
1
2,063
98,772 923 kourtiercourier.com.np
.np 22 1,644
8
2,037
7
99,703 339 manakamanasteel.com.np
.np 23 1,635
2
1,988
6
100,838 770 bluebirdtours.com.np
.np 24 1,624
5
2,002
8
101,070 987 walingfulbariguesthouse.com.np
.np 25 1,622
7
1,995
7
102,169 559 vibrant.com.np
.np 26 1,612
7
1,987
1
102,567 1,085 amin.org.np
.np 27 1,608
8
1,966
6
103,668 556 nndswo.org.np
.np 28 1,598
7
1,946
2
104,572 261 gridnepal.org.np
.np 29 1,590
4
1,955
1
104,792 1,332 balaram.com.np
.np 30 1,588
10
1,930
13
105,357 211 samtenschool.edu.np
.np 31 1,583 1,948
6
105,475 12 rrpksarlahi.org.np
.np 32 1,582
2
1,928
12
107,920 45 nepalhosting.com.np
.np 33 1,560
1
1,925
3
108,914 2,099 iqt.com.np
.np 34 1,551
17
1,912
20
109,633 299 vce.edu.np
.np 35 1,545
2
1,882
2
112,026 203 citybrands.com.np
.np 36 1,523 1,855
113,325 512 canvasbasantaritus.edu.np
.np 37 1,512
3
1,835
1
114,917 740 mizpaintl.edu.np
.np 38 1,498
4
1,836
11
114,938 2,160 bestkitchen.com.np
.np 39 1,498
16
1,800
13
115,681 1,420 abcnepal.org.np
.np 40 1,492
10
1,794
13
115,790 628 rabs.com.np
.np 41 1,491
3
1,830
6
116,212 2,136 lhapsangkarpo.com.np
.np 42 1,488
17
1,801
21
116,222 674 cdcsit.edu.np
.np 43 1,488
7
1,790
3
116,353 419 sidef.com.np
.np 44 1,487
5
1,804
7
117,126 726 btmc.org.np
.np 45 1,480
5
1,819
9
118,040 296 hearingaidcenter.com.np
.np 46 1,472
1
1,803
9
118,512 171 beaumont.edu.np
.np 47 1,468
3
1,794
4
120,745 429 swoyambhugarden.com.np
.np 48 1,450
2
1,757
12
121,615 914 enlighten.edu.np
.np 49 1,443
6
1,725
13
122,237 516 gandhisaving.com.np
.np 50 1,438
3
1,752
2
122,497 381 regionoverseas.com.np
.np 51 1,436
2
1,752
2
122,832 1,552 prem-gurung.com.np
.np 52 1,433
11
1,739
8
122,950 179 mdco.org.np
.np 53 1,432 1,746
123,094 312 derby.com.np
.np 54 1,431
1
1,715
1
123,601 790 bizsupport.com.np
.np 55 1,427
5
1,736
8
127,379 261 lotussoft.com.np
.np 56 1,398
1
1,715
11
128,150 495 deuralitravel.com.np
.np 57 1,392
3
1,702
5
128,441 236 mets.com.np
.np 58 1,390
1
1,652
1
128,676 2,737 dbrostechnology.com.np
.np 59 1,388
22
1,697
19
129,062 571 asteracademy.edu.np
.np 60 1,385
3
1,665
3
129,941 167 misakieducation.com.np
.np 61 1,378
3
1,649
131,473 1,891 sunny.edu.np
.np 62 1,367
13
1,646
16
132,151 138 fnbi.org.np
.np 63 1,362
2
1,650
1
132,610 455 nsi.edu.np
.np 64 1,359
4
1,617
1
133,276 890 nabikaraniyaurja.com.np
.np 65 1,354
6
1,624
133,402 1,199 nagadsaving.com.np
.np 66 1,353
8
1,641
13
135,789 158 janamat.com.np
.np 67 1,336 1,601
2
143,209 2,160 umn.org.np
.np 68 1,286
15
1,584
11
143,222 1,306 ksaa.org.np
.np 69 1,286
8
1,541
10
143,351 1,165 asiatravel.com.np
.np 70 1,285
7
1,566
13
143,363 1,021 premieredu.com.np
.np 71 1,285
6
1,550
17
143,688 998 cfonepal.org.np
.np 72 1,283
6
1,545
7
144,269 73 meridianmanpower.com.np
.np 73 1,279
1
1,537
3
145,257 437 ress.edu.np
.np 74 1,273
3
1,557
7
145,433 94 ijc.com.np
.np 75 1,272
1
1,526
7
146,223 1,349 easyfly.com.np
.np 76 1,267
8
1,522
15
147,551 276 sunworksnepal.com.np
.np 77 1,259
2
1,513
5
148,793 103 vividconsultants.com.np
.np 78 1,251 1,542
1
148,816 806 everesttouch.com.np
.np 79 1,251
4
1,503
4
150,118 1,375 apexlaw.com.np
.np 80 1,243
7
1,487
11
150,133 1,194 vintagenepal.com.np
.np 81 1,243
6
1,467
6
150,625 1,547 newtech.com.np
.np 82 1,240
8
1,489
12
151,179 483 ccnn.org.np
.np 83 1,237
2
1,473
7
151,195 360 panepal.org.np
.np 84 1,237
3
1,455
3
151,507 1,198 teasel.edu.np
.np 85 1,235
6
1,461
10
152,186 880 limc.com.np
.np 86 1,231
4
1,439
5
152,288 153 info.np
.np 87 1,230
2
1,533
152,901 344 hotelorchid.com.np
.np 88 1,227
3
1,435
4
154,613 602 maxtech.com.np
.np 89 1,217
2
1,418
155,117 73 ahengineeringservices.com.np
.np 90 1,214
1
1,447
5
156,392 699 ijli.com.np
.np 91 1,207
5
1,451
158,386 567 nime.com.np
.np 92 1,196
2
1,435
8
162,438 748 ciplacademy.edu.np
.np 93 1,174
2
1,376
6
163,159 774 mastermind.com.np
.np 94 1,170
2
1,380
6
168,863 647 nissansecurity.com.np
.np 95 1,141
1
1,267
1
171,539 1,340 researchnepal.org.np
.np 96 1,128
5
1,337
10
175,872 1,173 hrwfnepal.org.np
.np 97 1,108
4
1,299
12
175,898 2,127 tesla.com.np
.np 98 1,108
11
1,282
19
182,903 2,016 mensa.edu.np
.np 99 1,077
7
1,290
4
183,871 1,288 bpxicollege.edu.np
.np 100 1,073
4
1,273
2
1 2 3 >

使用在13 Dec 2019 02:55 GMT建立的最新索引数据在14 Dec 2019生成的前一百万个根域列表